GM hornGöran Melins insamlingstiftelse skall som huvuduppgift förmedla stöd från givare direkt till
behövande barn och ungdomar med anknytning till Sundsvall/Västernorrland.

Göran Melins insamlingstiftelse skall använda insamlat kapital till donationer, event och
övriga arrangemang som direkt skall komma uttalad målgrupp tillgodo.

Göran Melins insamlingstiftelse samarbetar med Gatufesten och Sundsvalls Tidning
som plattform för uppmärksammande i och runt fondens verksamhet.

Inget arvode för arbete i fonden för dess styrelse och revisor skall utgå då det
arbetet och engagemanget skall ske på ideell basis och inte belasta
fonden ekonomiskt.

Verksamheten finansieras genom frivilliga donationer från privatpersoner,
företag och organisationer mm som sker direkt till fondens BG och
bankkonto.